DAFTAR REGISTRASI ANGGOTA TAHUN 2017

Ditemukan 122 Anggota | Halaman 1 dari 7         

No. Badan Usaha Pimpinan Registrasi Kualifikasi
1. CV IFMA MUJITAHID 03.2017.23.5207.002511 K1
2. HUTAMA AGUNG JAYA ABDULLAH 02.2017.23.5201.002429 K1
3. SINAR BUMI LOMBOK FATHURRAZAQ,SE 05.2017.23.5203.002084 K1
4. DARMA WANGI NUR AHYAT 08.2017.23.5203.001658 K1
5. KHANTIKA KARYA HUTAMA ABUBAKAR 05.2017.23.5272.200092 K1
6. ROBY KARYA EMA MITA AFRIANI,A.MD 04.2017.52.3520.300156 K1
7. KARYA RAHAYU EDY SUSANTO 03.2018.52.5203.011615 K1
8. LIVISA NURANDIANI 03.2017.23.5204.001308 K1
9. SAMUDRA MUSTAFA. J 04.2017.23.5207.002544 K1
10. SWEET JAVA YUSVENDY HARDINATA 02.2017.23.5201.001907 K1
11. RINJANI SAKTI HJ. SURYANINGSIH 02.2017.23.5203.000390 K1
12. KARYA MANDIRI DRS.H.SAMSUL HAKIM 02.2017.23.5203.001405 K1
13. AL-BILAD JUNAEDI DERAJAT 08.2017.23.5271.002292 K1
14. LOKON PUTRA FAUKANURI 04.2017.23.5203.000387 K1
15. INDRA KILA JOHAN MALIGAN,SH.,MH 07.2018.52.5203.024581 K1
16. TIU BULU AKHMAD 07.2017.23.5204.002599 K1
17. BINTANG NAGANURI SAPE MASWAN, ST 02.2017.23.5206.001892 K1
18. MARTA KARYA MANDIRI MIRATE 11.2017.23.5201.002077 K1
19. MAZAYA MARINE MARSHOPI,SE 02.2017.52.5203.010125 K1
20. IQBAL MANDIRI JAYA KADEK WIDWAN SUKARMA A 06.2018.52.5203.023528 K1